Governance

EXECUTIVE MANAGEMENT

Organization Chart

ORGANIZATION CHART

Organization Chart

UiTM CIRCULLAR

Pekeliling Naib Canselor

2024

1. Bilangan 01 Tahun 2024 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Pengurusan Tertinggi 2024

 

2023

1. Bilangan 01 Tahun 2023 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi

 

2022

1. Bilangan 01 Tahun 2022 - Pekeliling Bantuan Khas Kewangan Tahun 2022
2. Bilangan 02 Tahun 2022 Pekeliling Pelaksanaan Tempoh Tidak Layak Dipertimbangkan Bagi Pensyarah Yang Mempunyai Rekod Tatatertib Untuk Dilantik Sebagai Pentadbir Akademik
3. Bilangan 03 Tahun 2022 Pekeliling Pelaksanaan Semakan Rekod Aduan dan Tatatertib Bagi Pelantikan Pensyarah ke Jawatan Pentadbir Akademik
4. Bilangan 04 Tahun 2022 Pekeliling Kewajipan Mengisytiharkan Harta Dan Liabiliti Oleh Staf Universiti Teknologi MARA Di Bawah Peraturan 9 Dan 12, Jadual Kedua Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605)
5. Bilangan 05 Tahun 2022 Pekeliling Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Universiti Teknologi MARA
6. Bilangan 06 Tahun 2022 Pekeliling Aplikasi Pengesahan Bil Penggunaan Telefon Bulanan Secara Dalam Talian (MyUiTMPhone) Universiti Teknologi MARA
7. Bilangan 07 Tahun 2022 Pekeliling Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2022
8. Bilangan 09 Tahun 2022 Pekeliling Pelaksanaan Penganjuran Majlis Ikrar Bebas Rasuah Universiti Teknologi MARA
9. Bilangan 11 Tahun 2022 Pekeliling Pemakluman Penstrukturan Fakulti Kepada Kolej Pengajian Di Universiti Teknologi MARA
10. Bilangan 12 Tahun 2022 Pekeliling Panduan Pelaksanaan Aktiviti Di Kawasan Kampus UiTM Di Universiti Teknologi MARA
11. Bilangan 13 Tahun 2022 Pekeliling Pengoperasian Akademik Berikutan Pelepasan Pelajar Institusi Pengajian TInggi Untuk Pulang Mengundi Bagi Pilihan Raya Umum Ke-15 Di Universiti Teknologi MARA
12. Bilangan 14 Tahun 2022 Pekeliling Garis Panduan Strategi Bajet Universiti Teknologi MARA Tahun 2023 Di Universiti Teknologi MARA
13. Bilangan 15 Tahun 2022 Pekeliling Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi


2021

1. Bilangan 01 Tahun 2021 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
2. Bilangan 02 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan di UiTM
3. Bilangan 03 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Proses Pendaftaran Dan Validasi Penerbitan Di Dalam Sistem Penerbitan UiTM
4. Bilangan 04 Tahun 2021 Pekeliling Pengurusan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Persetujuan (MoA) atau yang setaraf dengannya di Universiti Teknologi MARA
5. Bilangan 05 Tahun 2021 Pekeliling Kebenaran Keluar Masuk Pelajar Yang Berada Di Dalam Kampus Bagi Mendapatkan Barang Keperluan Atau Perkhidmatan Yang Mendesak Serta Urusan Kecemasan
6. Bilangan 06 Tahun 2021 Pekeliling Prosedur Operasi Standard Pergerakan Pelajar UiTM Pulang Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021
7. Bilangan 07 Tahun 2021
8. Bilangan 08 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Pelajar Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1: 1-14 Jun 2021
9. Bilangan 09 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Staf Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1: 1-14 Jun 2021
10. Bilangan 10 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Staf Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD)
11. Bilangan 11 Tahun 2021 Pekeliling Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa 1,2 dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan
12. Bilangan 12 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Imej dan Identiti Korporat Universiti
13. Bilangan 13 Tahun 2021 Penerimaan Pakai Surat Edaran JPA Bertarikh 1 Jun 2021 Berkaitan Sumbangan Penjawat Awam Melalui Pengurangan Elaun Dalam Mendepani Pandemik Covid-19
14. Bilangan 14 Tahun 2021 Pekeliling Pemakaian Panduan Perkhidmatan Psikologi Sumber Manusia Sektor Awam (Norma Baharu Perkhidmatan Psikologi) di Universiti Teknologi MARA (UiTM)
15. Bilangan 15 Tahun 2021 -
16. Bilangan 16 Tahun 2021 Pekeliling Mengenai Kaedah Pergerakan Mobiliti Pelajar Bagi Mendapatkan Kemudahan Penggunaan Wi-Fi di Bangunan Akademik dan Perpustakaan di Kampus
17. Bilangan 17 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM)
18. Bilangan 18 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM)
19. Bilangan 19 Tahun 2021 Pekeliling Garis Panduan Strategi Bajet Universiti Teknologi MARA Tahun 2022

 

2020

1. Bilangan 02 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan dan Pencegahan Penularan COVID-19
2. Bilangan 03 Tahun 2020 Pekeliling Arahan Pemeriksaan Kesihatan bagi Staf dan Pelajar UiTM Yang Menghadiri Perhimpunan Tabligh Di Masjid Seri Petaling KL dan Pembelajaran Secara dalam Talian di UiTM Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
3. Bilangan 04 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Sesi Penyampaian Dan Pembelajaran Secara Dalam Talian Di Universiti Teknologi MARA Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
4. Bilangan 05 Tahun 2020 Arahan Penangguhan Seluruh Operasi Perhidmatan UiTM Selaras Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakkan Dan Mengenai Penyampaian Dan Pembelajaran Pelajar
5. Bilangan 06 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Kawalan Pergerakan Mengenai Hal Ehwal Staf Mulai 18 Mac - 31 Mac 2020 di UiTM
6. Bilangan 07 Tahun 2020 - Pekeliling Perintah Kawalan Pergerakan Warga Universiti Teknologi MARA
7. Bilangan 08 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penyampaian dan Penilaian Pembelajaran Termasuk Kokurikulum Berikutan Penularan Wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan
8. Bilangan 09 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pelaksanaan Pelanjutan Perintah Kawalan PKP Mengenai Hal Ehwal Staf Sehingga 14 April 2020
9. Bilangan 10 Tahun 2020 - Bayaran Lebih Masa Dan Cuti Gantian Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM) Yang Bertugas Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
10. Bilangan 11 Tahun 2020 - Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Bagi Pelajar UiTM Dalam Kalangan B40
11. Bilangan 12 Tahun 2020 - Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Secara One-Off Untuk Pelajar Asasi UiTM Dalam Kalangan B40
12. Bilangan 13 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengecualian Sewaan Selama Enam Bulan Untuk Premis Di Universiti Teknologi MARA
13. Bilangan 14 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Dan Ansuran Pecah Kontrak Selama Enam Bulan Di Universiti Teknologi MARA
14. Bilangan 15 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
15.  Surat Pemakluman Pindaan Pekeliling Bilangan 15 Tahun 2020 - Pindaan Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
16.  Surat Pemakluman Pindaan Pekeliling Bilangan 15 Tahun 2020 - Pindaan Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
17.  Bilangan 17 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
18.  Bilangan 19 Tahun 2020 - Pekeliling Dasar Pengurusan Hadian dan Tajaan
19.  Bilangan 20 Tahun 2020 - Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat UiTM
20.  Bilangan 21 Tahun 2020 - Pekeliling Keberadaan Staf UiTM Dalam Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Dan Pasca PKP
21.  Bilangan 22 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Penggunaan Aplikasi Mysejahtera Dan Sistem Saringc19UiTM Sebagai Langkah Kawalan Dan Pencegahan Penularan Wabak Covid-19 Di UiTM
22.  Bilangan 23 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan Dan Pencegahan Penularaan Covid-19 Untuk Warga Universiti Teknologi MARA (UiTM)
23.  Bilangan 25 Tahun 2020 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi
24.  Bilangan 26 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
25.  Bilangan 27 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Kepada Pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM) Di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
26.  Bilangan 28 Tahun 2020 - Pekeliling Penamaan Bangunan Di Universiti Teknologi MARA Shah Alam
27.  Bilangan 30 Tahun 2020 - Pekeliling Penamaan Bangunan Di Universiti Teknologi MARA Shah Alam
28.  Bilangan 31 Tahun 2020 - Pekeliling Pengurusan Projek Perundingan Oleh Anak Syarikat Milik Penuh UiTM
29.  Bilangan 32 Tahun 2020 - Pekeliling Pengurusan Penggunaan Pelekat Kenderaan Universiti Teknologi MARA
     
30.  Bilangan 33 Tahun 2020 - Pekeliling Garis Panduan Strategi Bajet Universiti Teknologi MARA Tahun 2021
Pekeliling Akademik
Pekeliling Pendaftar

2024

1. Bilangan 01 Tahun 2024 - Penerimaan Pakai Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam Bertarikh 09 Oktober 2023 Berkaitan Pindaan Tafsiran Pegawai Bagi Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia Pegawai Bertukar Wilayah.
2. Bilangan 02 Tahun 2024 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2024

2023

1. Bilangan 01 Tahun 2023 - Kemudahan Cuti Belajar untuk Staf Akademik dan Staf Pentadbiran UiTM dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional
2. Bilangan 03 Tahun 2023 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2023
3. Bilangan 08 Tahun 2023 - Pemakaian Garis Panduan Pelaksanaan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) Universiti Teknologi Mara (UiTM)
4. Bilangan 09 Tahun 2023 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2023
5. Bilangan 10 Tahun 2023 - Pemakluman Rasmi Perubahan Sukatan Dan Format Peperiksaan Perkhidmatan Untuk Tujuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan
6. Bilangan 11 Tahun 2023 - Tawaran Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan dan Tanpa Biasiswa (Tajaan Yuran Pengajian Sahaja) kepada Penolong Pensyarah UiTM bagi Mengikuti Pengajian Sesi Tahun 2023: Peringkat Ijazah Sarjana Muda
7. Bilangan 13 Tahun 2023 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2023
8. Bilangan 14 Tahun 2023 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Tahun 2023
9. Bilangan 20 Tahun 2023 - Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di tempat Kerja Sektor Awam
10. Bilangan 21 Tahun 2023 - Pelaksanaan Pasukan Sukarelawan Penjawat Awam bagi Pengurusan Pasca Banjir
11. Bilangan 22 Tahun 2023 - Penambahbaikan Kemudahan Pakaian Istiadat Pegawai Perkhidmatan Awam
12. Bilangan 24 Tahun 2023 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Dan Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2023
13. Bilangan 29 Tahun 2023 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Tahun 2023
14. Bilangan 31 Tahun 2023 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2023

2022

1. Bilangan 01 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksanaan Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
2. Bilangan 09 Tahun 2022 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi
3. Bilangan 11 Tahun 2022 - Tawaran Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan/ Tanpa Biasiswa Kepada Staf Pentadbiran (Kumpulan Pelaksana) UiTM Bagi Pengajian Di Peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Sesi Pengajian Tahun 2022
4. Bilangan 12 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksanaan Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
5. Bilangan 13 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pelaksanaan Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
6. Bilangan 14 Tahun 2022 - Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan Dan Pegawai Pergigian Serta Kriteria Kenaikan Pangkat Secara Laluan Kerjaya Di Gred 56 Bagi Staf Yang Telah Diwartakan Sebagai Pakar Perubatan/ Pergigian
7. Bilangan 15 Tahun 2022 - Pemakluman Penambahbaikan Nomenklatur (Gelaran Jawatan) Penyelenggara Stor Kepada Kerani bidang Pengurusan Stor
8. Bilangan 16 Tahun 2022 - Kemudahan Cuti Belajar Khas Untuk Pegawai Perubatan Dan Pegawai Pergigian Universiti Teknologi Mara (Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa / Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Tajaan Agensi Luar / Cuti Belajar Tanpa Gaji Dengan Tajaan Agensi Luar / Cuti Belajar Tanpa Gaji Tanpa Tajaan Agensi Luar)
9. Bilangan 17 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
10. Bilangan 18 Tahun 2022 - Tawaran Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa dan Tanpa Biasiswa (Tajaan Yuran Pengajian Sahaja) kepada Penolong Pensyarah UiTM Bagi Mengikuti Pengajian Sesi Tahun 2022: Peringkat Ijazah Sarjana Muda
11. Bilangan 19 Tahun 2022 - Kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa Bagi Melanjutkan Pengajian Kepada Kumpulan Penolong Pensyarah UiTM: Peringkat Ijazah Sarjana (Master)
12. Bilangan 20 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
13. Bilangan 21 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
14. Bilangan 30 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
15. Bilangan 31 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
16. Bilangan 33 Tahun 2022 - Pelaksanaan kemudahan Latihan Sub-Kepakaran, Latihan Klinikal dan Latihan Kepakaran yang diberikan kepada Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian (staf bukan akademik) di Universiti Teknologi MARA (Garis Panduan)
17. Bilangan 34 Tahun 2022 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Kumpulan Pengurusan dan Profesional di Universiti Teknologi MARA Tahun 2022
18. Bilangan 39 Tahun 2022 - Iklan Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Tajaan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Bagi Staf Bukan Akademik IPTA (Staf Pentadbiran Gred 41 Dan Ke Atas) Untuk Mengikuti Pengajian Di Peringkat Sarjana Dan PhD Bagi Sesi Pengajian 2023/2024
19. Bilangan 40 Tahun 2022 - Iklan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Serta Kumpulan Pelaksana Tahun 2022

2021

1. Bilangan 01 Tahun 2021 - Iklan Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Tahun 2021
2. Bilangan 03 Tahun 2021 - Iklan Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan Pelaksana Dan Pengurusan & Profesional Tahun 2021
3. Bilangan 10 Tahun 2021 - Iklan Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan Pelaksana Tahun 2021
4. Bilangan 13 Tahun 2021 - Iklan Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2021
5. Bilangan 14 Tahun 2021 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksanaan Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2021
6. Bilangan 15 Tahun 2021 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pelaksanaan Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2021
7. Bilangan 16 Tahun 2021 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2021
8. Bilangan 21 Tahun 2021 - Manual Kemudahan Perubatan Staf Dan Pesara Universiti Teknologi MARA (UiTM)
9. Bilangan 22 Tahun 2021 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2021
10. Bilangan 23 Tahun 2021 - Pemakluman Penerimaan Pemakaian Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2021 - Pindaan Syarat Lantikan Bagi 12 Skim Perkhidmatan
11. Bilangan 25 Tahun 2021 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2021
12. Bilangan 29 Tahun 2021 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2021
13. Bilangan 30 Tahun 2021 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2021


2020

1. Bilangan 08 Tahun 2020 - Permohonan Membawa Ke Hadapan Baki Cuti Rehat & Pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR) Tahun 2019 Ke Tahun 2020
2. Bilangan 14 Tahun 2020 - Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2020
3. Bilangan 20 Tahun 2020 Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Di Universiti Teknologi MARA Tahun 2020
4. Bilangan 21 Tahun 2020 Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2020
5. Bilangan 23 Tahun 2020 Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Tahun 2020
6. Bilangan 34 Tahun 2020 Pemakluman Pindaan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Staf Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Secara Fleksi (Tempoh Perkhidmatan) Di Universiti Teknologi MARA
7. Bilangan 35 Tahun 2020 Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana di Universiti Teknologi MARA Tahun 2020
8. Bilangan 36 Tahun 2020 Pindaan Pekeliling Pendaftar Bilangan 34 Tahun 2020 Berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Staf Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Secara Fleksi (Tempoh Perkhidmatan) Di Universiti Teknologi MARA bagi Gred 44
9. Bilangan 37 Tahun 2020 Pemakluman Penerimaan Pemakaian Skim Fleksi Di Universiti Teknologi MARA (UiTM) bagi Jawatan Tetap dan Kontrak Bukan Akademik
10. Bilangan 39 Tahun 2020 Tawaran Pengisian Kekosongan Jawatan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana Di Univerisiti Teknologi MARA Tahun 2020
Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

2023

1. Bilangan 03 Tahun 2023 - Pemberhentian Menjalankan Aktiviti Menjelang Penilaian Akhir Semester Mac 2022
2. Bilangan 06 Tahun 2023 - Pemberhentian Menjalankan Aktiviti Menjelang Peperiksaan Akhir Semester Mac - Ogos 2023
3. Bilangan 07 Tahun 2023 - Nasihat Penjagaan Kesihatan untuk Mencegah Penyakit Berkaitan Cuaca Panas dan Jerebu
    -Lampiran

2022

1. Bilangan 01 Tahun 2022 - Pemberhentian Menjalankan Aktiviti Menjelang Penilaian Akhir Semester Mac 2022
2. Bilangan 06 Tahun 2022 - Kelulusan Program / Aktiviti Pembangunan Pelajar Di Kolej Kediaman
3. Bilangan 07 Tahun 2022 - Kadar Bayaran Peruntukan Aktiviti Pelajar melalui Wang Pengurusan Aktiviti Pelajar / Wang Pengurusan Perkhidmatan Pelajar
4. Bilangan 08 Tahun 2022 - Pemberhentian Menjalankan Aktiviti Menjelang Penilaian Akhir Semester Mac - Oktober 2022
5. Bilangan 15 Tahun 2022 - Pemberhentian Menjalankan Aktiviti Menjelang Penilaian Akhir Semester Oktober 2022 - Februari 2023

2021

1. Bilangan 01 Tahun 2021 - Penetapan Yuran Kolej Kediaman Sesi Oktober 2020 - Februari 2021 Bagi Pelajar Baharu Yang Menerima Tawaran Kolej Kediaman Dan Pelajar Lama Yang Telah Diluluskan Permohonan Kolej Kediaman
2. Surat Pekeliling Bilangan 01 Tahun 2021 - Pindaan Pekeliling Timbalan Naib Canselor (HEP) Bilangan 17 Tahun 2020 berkaitan Pengecualian Bayaran Kolej Kediaman Selama Sebulan Pada Bulan Oktober 2020 Bagi Pelajar Yang Memilih Untuk Menginap Di Kolej Kediaman Sesi Oktober 2020 - Februari 2021
3. Bilangan 02 Tahun 2021 Dasar Pemberian Bantuan Makanan Dan Pengecualian Yuran Kolej Kediaman Bagi Pelajar Yang Terlibat Dengan Perintah Kuarantin Dan Isolasi Yang Ditetapkan UiTM Semasa Pandemik Covid-19
4. Bilangan 05 Tahun 2021 Permohonan Kolej Secara Dalam Talian Bagi Sesi Oktober 2021-Februari 2022
5. Bilangan 06 Tahun 2021 Pelaksanaan Kursus Kokurikulum di Universiti Teknologi MARA bagi Sesi I 2021/2022 Semester Oktober 2021 - Februari 2022
6. Bilangan 09 Tahun 2021 Inisiatif Pelaksanaan Kad Prihatin Siswa Universiti Teknologi MARA

2020

1. Bilangan 03 Tahun 2020 - Penggunaan Web Single Sign On Untuk Pelajar
2. Bilangan 07 Tahun 2020 Pelaksanaan Kursus Kokurikulum Pada Sesi II 2019/2020
3. Bilangan 08 Tahun 2020 - Pelaksanaan Kursus Kokurikulum Pada Sesi II 2019/2020
4. Bilangan 09 Tahun 2020 Kadar Bayaran Kolej Kediaman Secara Khas Bagi Sesi Mac-Julai 2020
5. Bilangan 11 Tahun 2020 Kadar Bayaran Kolej Kediaman Bagi Pelajar Yang Dibenarkan Kembali Ke Kampus Semester Mac-Ogos 2020
6. Bilangan 12 Tahun 2020 Tarikh Penting Permohonan dan Rayuan Kolej Kediaman bagi Pelajar Diploma dan Sarjana Muda Sesi Oktober 2020 - Februari 2021
7. Bilangan 17 Tahun 2020 Pengecualian Bayaran Kolej Kediaman Selama Sebulan Pada Bulan Oktober 2020 Bagi Pelajar Yang Memilih Untuk Menginap Di Kolej Kediaman Sesi Oktober 2020 - Februari 2021
Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

2023

1. Bilangan 01 Tahun 2023 - Pelaksanaan Larangan Menutup Operasi Perniagaan Bagi Premis Perniagaan Menjual Makanan/Gerai/Kafeteria Di Universiti Teknologi MARA (UiTM)
2. Bilangan 03 Tahun 2023 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Bilik Server Universiti Teknologi MARA (UiTM)

2022

1. Bilangan 01 Tahun 2022 - Penguatkuasaan Penggunaan Sistem e-Kenderaan Bagi Permohonan Penggunaan Kenderaan Rasmi Universiti
2. Bilangan 02 Tahun 2022 - Jenis Program / Aktiviti Luar Yang Wajar Dikenakan Bayaran Penuh, Separuh Bayaran Dan Tanpa Bayaran Bagi Penggunaan Bas Rasmi UiTM Dan Kadar Sewaan Bagi Kenderaan UiTM
3. Bilangan 03 Tahun 2022 - Penguatkuasaan Garis Panduan Pelaksanaan Single Sign On (SSO) Di Universiti Teknologi MARA
4. Bilangan 04 Tahun 2022 - Penguatkuasaan Penggunaan Sistem e-Ruang dan e-Projek bagi Permohonan Ruang dan Projek Ubahsuai/ Naiktaraf di UiTM
5. Bilangan 05 Tahun 2022 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICT di UiTM
     

2021

1. Bilangan 01 Tahun 2021 - Pelaksanaan Penjimatan Kos Untuk Kontrak Perkhidmatan Pengurusan Fasiliti Di Universiti Teknologi MARA (UiTM)
2. Bilangan 02 Tahun 2021 - Pelaksanaan Dasar Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DICT) Versi 2 Universiti Teknologi MARA
     
3. Bilangan 03 Tahun 2021 - Pelaksanaan Tadbir Urus Pembangunan Yang Baharu Bagi Hal Ehwal ICT, Elektronik Dan Sistem
4. Bilangan 05 Tahun 2021 - Pelaksanaan Kod Amalan Menaik Taraf Lampu Dalaman Kepada Lampu Led Di Universiti Teknologi MARA (UiTM)
5. Bilangan 06 Tahun 2021 - Kelestarian Universiti Teknologi MARA melalui UiTM Green Center (UCG)
6. Bilangan 07 Tahun 2021 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICTGaris Panduan Integrasi SistemT
     


2020

1. Bilangan 02 Tahun 2020 (Dibatalkan oleh Pekeliling Bilangan 03 Tahun 2021) - Pelaksanaan Jawatankuasa Teknikal ICT dan elektronik Zon (JITEZ) untuk Had Nilai Perolehan Sehinggan RM50,000 bagi PTJ UiTM Shah Alam
2. Bilangan 03 Tahun 2020 (Dibatalkan oleh Pekeliling Bilangan 03 Tahun 2021) - Pengemaskinian Skop Penilaian Bekalan Dan Perkhidmatan Di Bawah Jawatankuasa Teknikal ICT Dan Elektronik (JITE), Jawatankuasa Teknikal ICT & Elektronik Negeri (JITEN) Dan Jawatankuasa Teknikal ICT & Elektronik Zon (JITEZ)
3. Bilangan 04 Tahun 2020 Penguatkuasaan Penjimatan Penggunaan Tenaga Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Staf Dan Pelajar Universiti Teknologi MARA
4. Bilangan 05 Tahun 2020 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICT
     
5. Bilangan 06 Tahun 2020 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICT
     
6. Bilangan 07 Tahun 2020 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICT