Governance

EXECUTIVE MANAGEMENT

Organization Chart

ORGANIZATION CHART

Organization Chart

IKRAR KUALITI

Organization Chart

UiTM CIRCULLAR

Pekeliling Naib Canselor

2024

1. Bilangan 01 Tahun 2024 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Pengurusan Tertinggi 2024

 

2023

1. Bilangan 01 Tahun 2023 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi

 

2022

1. Bilangan 01 Tahun 2022 - Pekeliling Bantuan Khas Kewangan Tahun 2022
2. Bilangan 02 Tahun 2022 Pekeliling Pelaksanaan Tempoh Tidak Layak Dipertimbangkan Bagi Pensyarah Yang Mempunyai Rekod Tatatertib Untuk Dilantik Sebagai Pentadbir Akademik
3. Bilangan 03 Tahun 2022 Pekeliling Pelaksanaan Semakan Rekod Aduan dan Tatatertib Bagi Pelantikan Pensyarah ke Jawatan Pentadbir Akademik
4. Bilangan 04 Tahun 2022 Pekeliling Kewajipan Mengisytiharkan Harta Dan Liabiliti Oleh Staf Universiti Teknologi MARA Di Bawah Peraturan 9 Dan 12, Jadual Kedua Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605)
5. Bilangan 05 Tahun 2022 Pekeliling Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Universiti Teknologi MARA
6. Bilangan 06 Tahun 2022 Pekeliling Aplikasi Pengesahan Bil Penggunaan Telefon Bulanan Secara Dalam Talian (MyUiTMPhone) Universiti Teknologi MARA
7. Bilangan 07 Tahun 2022 Pekeliling Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2022
8. Bilangan 09 Tahun 2022 Pekeliling Pelaksanaan Penganjuran Majlis Ikrar Bebas Rasuah Universiti Teknologi MARA
9. Bilangan 11 Tahun 2022 Pekeliling Pemakluman Penstrukturan Fakulti Kepada Kolej Pengajian Di Universiti Teknologi MARA
10. Bilangan 12 Tahun 2022 Pekeliling Panduan Pelaksanaan Aktiviti Di Kawasan Kampus UiTM Di Universiti Teknologi MARA
11. Bilangan 13 Tahun 2022 Pekeliling Pengoperasian Akademik Berikutan Pelepasan Pelajar Institusi Pengajian TInggi Untuk Pulang Mengundi Bagi Pilihan Raya Umum Ke-15 Di Universiti Teknologi MARA
12. Bilangan 14 Tahun 2022 Pekeliling Garis Panduan Strategi Bajet Universiti Teknologi MARA Tahun 2023 Di Universiti Teknologi MARA
13. Bilangan 15 Tahun 2022 Pekeliling Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi


2021

1. Bilangan 01 Tahun 2021 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
2. Bilangan 02 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan di UiTM
3. Bilangan 03 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Proses Pendaftaran Dan Validasi Penerbitan Di Dalam Sistem Penerbitan UiTM
4. Bilangan 04 Tahun 2021 Pekeliling Pengurusan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Persetujuan (MoA) atau yang setaraf dengannya di Universiti Teknologi MARA
5. Bilangan 05 Tahun 2021 Pekeliling Kebenaran Keluar Masuk Pelajar Yang Berada Di Dalam Kampus Bagi Mendapatkan Barang Keperluan Atau Perkhidmatan Yang Mendesak Serta Urusan Kecemasan
6. Bilangan 06 Tahun 2021 Pekeliling Prosedur Operasi Standard Pergerakan Pelajar UiTM Pulang Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021
7. Bilangan 07 Tahun 2021
8. Bilangan 08 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Pelajar Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1: 1-14 Jun 2021
9. Bilangan 09 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Staf Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1: 1-14 Jun 2021
10. Bilangan 10 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Staf Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD)
11. Bilangan 11 Tahun 2021 Pekeliling Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa 1,2 dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan
12. Bilangan 12 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Imej dan Identiti Korporat Universiti
13. Bilangan 13 Tahun 2021 Penerimaan Pakai Surat Edaran JPA Bertarikh 1 Jun 2021 Berkaitan Sumbangan Penjawat Awam Melalui Pengurangan Elaun Dalam Mendepani Pandemik Covid-19
14. Bilangan 14 Tahun 2021 Pekeliling Pemakaian Panduan Perkhidmatan Psikologi Sumber Manusia Sektor Awam (Norma Baharu Perkhidmatan Psikologi) di Universiti Teknologi MARA (UiTM)
15. Bilangan 15 Tahun 2021 -
16. Bilangan 16 Tahun 2021 Pekeliling Mengenai Kaedah Pergerakan Mobiliti Pelajar Bagi Mendapatkan Kemudahan Penggunaan Wi-Fi di Bangunan Akademik dan Perpustakaan di Kampus
17. Bilangan 17 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM)
18. Bilangan 18 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM)
19. Bilangan 19 Tahun 2021 Pekeliling Garis Panduan Strategi Bajet Universiti Teknologi MARA Tahun 2022

 

2020

1. Bilangan 02 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan dan Pencegahan Penularan COVID-19
2. Bilangan 03 Tahun 2020 Pekeliling Arahan Pemeriksaan Kesihatan bagi Staf dan Pelajar UiTM Yang Menghadiri Perhimpunan Tabligh Di Masjid Seri Petaling KL dan Pembelajaran Secara dalam Talian di UiTM Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
3. Bilangan 04 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Sesi Penyampaian Dan Pembelajaran Secara Dalam Talian Di Universiti Teknologi MARA Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
4. Bilangan 05 Tahun 2020 Arahan Penangguhan Seluruh Operasi Perhidmatan UiTM Selaras Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakkan Dan Mengenai Penyampaian Dan Pembelajaran Pelajar
5. Bilangan 06 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Kawalan Pergerakan Mengenai Hal Ehwal Staf Mulai 18 Mac - 31 Mac 2020 di UiTM
6. Bilangan 07 Tahun 2020 - Pekeliling Perintah Kawalan Pergerakan Warga Universiti Teknologi MARA
7. Bilangan 08 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penyampaian dan Penilaian Pembelajaran Termasuk Kokurikulum Berikutan Penularan Wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan
8. Bilangan 09 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pelaksanaan Pelanjutan Perintah Kawalan PKP Mengenai Hal Ehwal Staf Sehingga 14 April 2020
9. Bilangan 10 Tahun 2020 - Bayaran Lebih Masa Dan Cuti Gantian Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM) Yang Bertugas Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
10. Bilangan 11 Tahun 2020 - Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Bagi Pelajar UiTM Dalam Kalangan B40
11. Bilangan 12 Tahun 2020 - Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Secara One-Off Untuk Pelajar Asasi UiTM Dalam Kalangan B40
12. Bilangan 13 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengecualian Sewaan Selama Enam Bulan Untuk Premis Di Universiti Teknologi MARA
13. Bilangan 14 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Dan Ansuran Pecah Kontrak Selama Enam Bulan Di Universiti Teknologi MARA
14. Bilangan 15 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
15.  Surat Pemakluman Pindaan Pekeliling Bilangan 15 Tahun 2020 - Pindaan Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
16.  Surat Pemakluman Pindaan Pekeliling Bilangan 15 Tahun 2020 - Pindaan Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
17.  Bilangan 17 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
18.  Bilangan 19 Tahun 2020 - Pekeliling Dasar Pengurusan Hadian dan Tajaan
19.  Bilangan 20 Tahun 2020 - Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat UiTM
20.  Bilangan 21 Tahun 2020 - Pekeliling Keberadaan Staf UiTM Dalam Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Dan Pasca PKP
21.  Bilangan 22 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Penggunaan Aplikasi Mysejahtera Dan Sistem Saringc19UiTM Sebagai Langkah Kawalan Dan Pencegahan Penularan Wabak Covid-19 Di UiTM
22.  Bilangan 23 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan Dan Pencegahan Penularaan Covid-19 Untuk Warga Universiti Teknologi MARA (UiTM)
23.  Bilangan 25 Tahun 2020 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi
24.  Bilangan 26 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
25.  Bilangan 27 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Kepada Pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM) Di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
26.  Bilangan 28 Tahun 2020 - Pekeliling Penamaan Bangunan Di Universiti Teknologi MARA Shah Alam
27.  Bilangan 30 Tahun 2020 - Pekeliling Penamaan Bangunan Di Universiti Teknologi MARA Shah Alam
28.  Bilangan 31 Tahun 2020 - Pekeliling Pengurusan Projek Perundingan Oleh Anak Syarikat Milik Penuh UiTM
29.  Bilangan 32 Tahun 2020 - Pekeliling Pengurusan Penggunaan Pelekat Kenderaan Universiti Teknologi MARA
     
30.  Bilangan 33 Tahun 2020 - Pekeliling Garis Panduan Strategi Bajet Universiti Teknologi MARA Tahun 2021