JITEN - Jawatankuasa Penilaian Projek Dan Teknikal ICT Dan Elektronik

  Jawatankuasa Penilaian Projek Dan Teknikal ICT Dan Elektronik (JITEN)

  Bidang kuasa dasar JITEN:

  1. Meluluskan permohonan perolehan ICT negeri yang bernilai kurang RM50,000.00 merangkumi skop IT, Alat Pandang Dengar, Peralatan Elektronik Pejabat dan Makmal, Telekomunikasi dan Sumber Digital (Digital Resources).
  2. Menetapkan arah tuju dan strategik untuk perlaksanaan IT kampus negeri.
  3. Menyelaras dan menyeragamkan perlaksanaan IT kampus negeri agar selari dengan pelan strategik IT UiTM dan pelan strategik IT sektor awam.
  4. Mengetuai dan memantau perkembangan program IT kampus negeri serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam perlaksanaan IT.
  5. Mengenalpasti peruntukan perolehan Pusat Tanggungjawab.


  Skop perolehan peralatan yang perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa ini:

  Senarai Peralatan dan Perkhidmatan di bawah Penilaian Jawatankuasa ICT (kemaskini Mei 2021)

   

  Dokumen yang perlu diserahkan kepada Urusetia

  1. Surat Permohonan kepada Pengerusi JITEN yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua Bahagian/ Ketua Pusat Pengajian).
  2. Borang JITEN 2020.
  3. Borang Spesifikasi bagi setiap peralatan yang dimohon (yang telah diisi di dalam Sistem eProcurement Plus)
  4. Katalog setiap peralatan yang dimohon (dilampirkan di dalam borang spesifikasi di dalam Sistem eProcurement Plus)
   * Dokumen lain tidak perlu diserahkan.
  QUICK LINKS

  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah,
  Kampus Sungai Petani,
  08400 Merbok,
  Kedah Darulaman,
  Malaysia.

  Tel: +604-456 2000
  Fax: +604-456 2223

  General Inquiry: Corporate Communication Unit
  Email: korporatkdh@uitm.edu.my