JITEN - Jawatankuasa Penilaian Projek Dan Teknikal ICT & Elektronik Negeri

   

  Bidang kuasa dasar JITEN:

  1. Meluluskan permohonan perolehan UiTM Cawangan/ Kampus Negeri mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang seperti berikut:
   a) ICT
   b) Alat Pandang Dengar
   c) Peralatan Elektronik Pejabat d) Peralatan Telekomunikasi

  2. Meluluskan permohonan perolehan UiTM Cawangan berdasarkan skop bidang mengikut had nilai perolehan iaitu sehingga RM500,000.

  3. Mencadangkan arah tuju dan strategik untuk perlaksanaan ICT dan elektronik UiTM Cawangan.

  4. Mengenalpasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan arah tuju serta strategi ICT dan elektronik UiTM Cawangan.

  5. Menyelaras pelaksanaan program ICT dan elektronik UiTM Cawangan.

  6. Mengetuai dan memantau perkembangan program ICT dan elektronik UiTM Cawangan serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan.

  7. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang seperti berikut:
   a) ICT
   b) Alat Pandang Dengar
   c) Peralatan Elektronik Pejabat d) Peralatan Telekomunikasi

  8. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut skop bidang untuk had nilai kelulusan sehingga RM500,000 seperti berikut:
   a) Meluluskan spesifikasi
   b) Mengesyorkan analisa teknikal c) Mengesahkan ujilari
   d) Mengesyorkan pertukaran model
   e) Mengesyorkan penggantian peralatan yang hilang

  9. Menyediakan laporan kepada JPPIT mengikut keperluan.

   


  Skop perolehan peralatan yang perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa ini:

  Senarai Peralatan dan Perkhidmatan di bawah Penilaian Jawatankuasa ICT (kemaskini Mei 2021)

   

  Dokumen yang perlu diserahkan kepada Urusetia

  1. Surat Permohonan kepada Pengerusi JITEN yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua Bahagian/ Ketua Pusat Pengajian).
  2. Borang JITEN.
  3. Borang Spesifikasi bagi setiap peralatan yang dimohon (yang telah diisi di dalam Sistem eProcurement Plus)
  4. Katalog setiap peralatan yang dimohon (dilampirkan di dalam borang spesifikasi di dalam Sistem eProcurement Plus)
   * Dokumen lain tidak perlu diserahkan.

   

  QUICK LINKS

  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah,
  Kampus Sungai Petani,
  08400 Merbok,
  Kedah Darulaman,
  Malaysia.

  Tel: +604-456 2000
  Fax: +604-456 2223

  General Inquiry: Corporate Communication Unit
  Email: korporatkdh@uitm.edu.my