TAWARAN SEBUTHARGA

  Januari 2022

    UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
    KENYATAAN TAWARAN

  Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang pendaftarannnya masih berkuatkuasa dibawah kod bidang berkenan bagi menyertai sebut harga berikut:-


  Dokumen Meja Tawaran Sebut Harga juga dipamerkan di Pejaba Bendahari, Unit Pengurusan Perolehan, Bangunan Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah, Kampus Merbok, Kedah mulai dari 10/ 1/2022 hingga 24/1/2022.

  Hanya kontraktor-kontraktor yang membawa bersama-sama SIJIL ASAL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) dan SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) dibenarkan membeli dokumen sebutharga. Satu SALINAN (fotostat) sijil-sijil berkenaan hendaklah diserahkan ketika membeli dokumen sebut harga.

  Satu (1) penyebut harga hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) tawaran sebut harga sahaja. Dokumen Sebut Harga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di PEJABAT BENDAHARI, UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN, BANGUNAN PENTADBIRAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH, KAMPUS MERBOK, 08400 MERBOK, KEDAH dengan menulis nombor dan tajuk Sebut Harga di sebelah kiri atas di sampul tawaran berkenaan.

  TIMBALAN BENDAHARI
  UiTM CAWANGAN KEDAH

  _______________________________________________________________________________

   

    UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
    KENYATAAN TAWARAN

  Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang pendaftarannya masih berkuatkuasa di bawah kod bidang berkenaan bagi menyertai sebut harga berikut :-

  Dokumen Meja Tawaran Sebut Harga juga dipamerkan di Pejaba Bendahari, Unit Pengurusan Perolehan, Bangunan Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah, Kampus Merbok, Kedah mulai dari 10/ 1/2022 hingga 24/1/2022.

  Hanya kontraktor-kontraktor yang membawa bersama-sama 
  SIJIL ASAL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) dan SIJIL AKUAN 
  PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) dibenarkan membeli dokumen sebutharga. Satu SALINAN (fotostat) sijil-sijil berkenaan hendaklah diserahkan ketika membeli dokumen sebut harga.
  Satu (1) penyebut harga hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) tawaran sebut harga sahaja.

  Dokumen Sebut Harga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di PEJABAT BENDAHARI, UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN, BANGUNAN PENTADBIRAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH, KAMPUS SG PETANI, 08400 MERBOK, KEDAH
  dengan menulis nombor dan tajuk Sebut Harga di sebelah kiri atas di sampul tawaran berkenaan.

  TIMBALAN BENDAHARI
  UiTM CAWANGAN KEDAH

  _______________________________________________________________________________

   


    UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
    KENYATAAN TAWARAN

  Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang pendaftarannnya masih berkuatkuasa dibawah kod bidang berkenan bagi menyertai sebut harga berikut:-


  Dokumen Meja Tawaran Sebut Harga juga dipamerkan di Pejabat Bendahari, Unit Pengurusan Perolehan, Bangunan Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah, Kampus Sungai Petani, Kedah mulai dari 24/ 1/2022 hingga 7/2/2022.

  Hanya kontraktor-kontraktor yang membawa bersama-sama SIJIL ASAL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) dan SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) dibenarkan membeli dokumen sebutharga. Satu SALINAN (fotostat) sijil-sijil berkenaan hendaklah diserahkan ketika membeli dokumen sebut harga.

  Satu (1) penyebut harga hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) tawaran sebut harga sahaja.

  Dokumen Sebut Harga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di PEJABAT BENDAHARI, UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN, Bangunan PENTADBIRAN, Universiti Teknologi MARA cawangan KEDAH, kampus SUNGAI PETANI, 08400 MERBOK, KEDAH dengan menulis nombor dan tajuk Sebut Harga di sebelah kiri atas di sampul tawaran berkenaan.

  TIMBALAN BENDAHARI

  UiTM CAWANGAN KEDAH

  _______________________________________________________________________________