TAWARAN SEBUTHARGA

  April 2021

  Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang pendaftarannya masih berkuatkuasa di bawah kod bidang berkenaan bagi menyertai sebut harga berikut :-

  Bil Tawaran Harga Dokumen Tawaran Tarikh,Waktu Dan Tempat Taklimat Tapak Kelayakan Tarikh Tutup Sebut Harga/ Tender
  1.

  SH/01/2021/01


  CADANGAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA MENGGANTI FRAME PINTU BILIK DAN TINGKAP DI BLOK A SERTA SEBAHAGIAN DI BLOK B SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ MALINJA, UiTM CAWANGAN KEDAH

  RM 32.00

   MyDebit / Credit Card Sahaja

  26/04/2021 ( ISNIN )

  10.00 pagi

  Bilik Mesyuarat Bahagian Pengurusan Fasiliti

  KEHADIRAN WAJIB

  Gred : G2

  Kategori : B

  Pengkhususan :  B04 (Kerja Am Bangunan )

  ISNIN : 10/05/2021

   

  Jam: 12:00 Tengahari

   

  Dokumen Tawaran Sebut Harga boleh mula dibeli di Pejabat Bendahari, Unit Pengurusan Perolehan, Bangunan Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah, Kampus Sungai Petani mulai dari 26/04/2021 hingga 10/05/2021.

  Satu (1) penyebut harga hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) tawaran sebut harga sahaja.Dokumen Sebut Harga yang telah dilengkapkanhendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di PEJABAT BENDAHARI, UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN, BANGUNAN PENTADBIRAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KEDAH, KAMPUS SUNGAI PETANI, 08400 MERBOK KEDAH dengan menulis nombor dan tajuk Sebut Harga di sebelah kiri atas di sampul tawaran berkenaan.
  * Dokumen sebutharga yang dihantar melalui POS, hendaklah sampai pada atau sebelum 10/05/2021 Jam 12.00 tengahari.