Permohonan Papan Tanda Tunjuk Arah

Syarat-Syarat Permohonan:

  1. Permohonan mestilah dimajukan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum tarikh program berlangsung.
  2. Permohonan oleh Bahagian/ Unit/ Fakulti hendaklah melalui Ketua Jabatan masing-masing.
  3. Bagi pelajar, permohonan mestilah disertakan bersama surat kelulusan program.
  4. Bagi permohonan yang melibatkan banyak lokasi program, pemohon boleh menyediakan lampiran tambahan  bersama borang permohonan.
  5. Borang permohonan yang telah lengkap diisi, hendaklah dihantar ke kaunter Pejabat Polis Bantuan.
  6. Pejabat Polis Bantuan berhak untuk tidak meluluskan permohonan yang lewat diterima atau tidak lengkap.

 

QUICK LINKS
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah,
Kampus Sungai Petani,
08400 Merbok,
Kedah Darulaman,
Malaysia.

Tel: +604-456 2000
Fax: +604-456 2223

General Inquiry: Corporate Communication Unit
Email: korporatkdh@uitm.edu.my