Permohonan Penggunaan Dewan Perdana & Kemudahan Sukan

Untuk makluman semua warga UiTM Cawangan Kedah, selari dengan keperluan penjimatan utiliti serta penggunaan secara berhemah harta benda UiTM, mulai 12/09/2019 tempahan penggunaan Dewan Perdana serta semua kemudahan sukan hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan Pejabat Rektor.

 

Prosedur tempahan adalah seperti berikut:

Langkah 1 - Pengguna dapatkan kelulusan program/majlis/aktiviti
Langkah 2 - Pengguna mohon surat kebenaran menggunakan Dewan Perdana dari Pejabat Rektor
Langkah 3 - Bawa surat yang telah diluluskan ke Bahagian Pengurusan Fasiliti dan kepilkan bersama Borang Tempahan Majlis
(Untuk penggunaan Skrin LED Dewan Perdana. 1. Bawa surat yang telah diluluskan ke Bahagian Infostruktur .  2. Mengisi Aduan ICT - Kategori - Operasi , Sub Kategori - Pengurusan Acara - Nyatakan tarikh, masa program. Kepilkan  aturcara program dan surat kelulusan program di attachment . Permohonan perlu dibuat minimum 3 hari sebelum program berjalan. )

QUICK LINKS
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah,
Kampus Sungai Petani,
08400 Merbok,
Kedah Darulaman,
Malaysia.

Tel: +604-456 2000
Fax: +604-456 2223

General Inquiry: Corporate Communication Unit
Email: korporatkdh@uitm.edu.my