MITASA - Kesatuan Kakitangan Akademik Universiti Teknologi MARA

MITASA adalah Kesatuan Kakitangan Akademik Universiti Teknologi MARA yang ditubuhkan pada 1972 dan didaftarkan di bawah Ordinan Kesatuan Sekerja, 1959. Ahli-ahli terdiri di kalangan pensyarah dan penolong pensyarah yang merangkumi kesemua kampus UiTM di seluruh Malaysia. Melalui kesatuan ini, segala kegiatan penting untuk semua ahli dapat dirancang dan dilaksanakan.

MITASA bekerjasama dan menyokong pihak pengurusan dalam usaha meningkatkan martabat dan kecemerlangan akademik di UiTM. Di samping itu, MITASA juga sentiasa berusaha mendapatkan suatu suasana kerja yang kondusif serta memperjuangkan hak dan kebajikan ahli secara kolektif.

Barisan Majlis Kerja (Exco) MITASA mengadakan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) dengan Pengurusan UiTM empat (4) kali setahun secara rasmi untuk membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan hal-ehwal dan kepentingan perkhidmatan kakitangan akademik.