Geran Pembelian Perkakasan ICT

    Maklumat berkenaan permohonan Pembelian Perkakasan ICT Secara Geran:

    Sebarang pertanyaan sila hubungi Seksyen Pengurusan Sewaan Komputer & Geran, Unit Pengkomputeran Pengguna di talian 0355442169, 2602 dan 2613 atau emel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..