BAHAGIAN DOWNLOAD MASIH DALAM PEMBAIKAN PAUTAN. HARAP BERSABAR

Rector's Office
  Corporate Communication Unit
1. Borang Permohonan Cenderahati
2. Borang Permohonan Pemasangan Kain Rentang
 
Academic Affairs Division
1. Borang Permohonan Perjawatan Pensyarah Sambilan Sepenuh Masa (PTFT) UiTM Kedah
2. Borang Kursus Kemahiran Bahasa
3. Borang Permohonan Tempahan Bilik Kuliah
4. Borang Permohonan Pertukaran Pegawai Peperiksaan
5. Borang Pengecualian Pengawasan Peperiksaan
6. Borang Tampal Cuti Sakit
7. Borang Permohonan Penyemakan Semula Kertas Jawapan Peperiksaan
8 Borang Semakan Markah Pemeriksa Kedua
 
Students Affairs Division
2. Borang Permohonan Mendapatkan Sijil Penghargaan/ Penyertaan
3. Borang Permohonan Mengadakan Aktiviti Dalaman/ Mesyuarat - Borang B
4. Borang Permohonan Meminjam Peralatan Untuk Aktiviti Kelab/ Persatuan
5. Borang Permohonan Menjadi Staf Resident Kolej (SRK)
6. Borang SKP HEP
7. Borang MDS HEP
8. Borang Tuntutan Bayaran SKP
  Health Unit
1. Borang Pinjaman Peralatan Perubatan
2. Borang Permohonan Perkhidmatan Perubatan
3. Pemohonan Surat Akuan Pelajar (GL)
  Sports Unit
1. Borang Pinjaman Peralatan Sukan (PDF / WORD)
 
Research And Industrial Linkages Division
1. Patent Application Form
2. Borang Tuntutan Perjalan Luar Negara
3. Borang Permohonan Aktiviti Keusahawan
 
Administration Division
1. Borang Laporan Menghadiri Program Anjuran Organisasi Luar
2. Borang Cuti Bersalin 90 hari
3. Borang Permohonan Jawatan Pentadbiran
4. Borang Kebenaran Untuk Melanjutkan Pelajaran Secara Sambilan Atau Separuh Masa Bagi Staf Akademik & Pentadbiran
5. Borang Pengesahan Staf, GL, Pinjaman
6. Borang Permohonan Cuti Rehat
7. Borang Permohonan Kenderaan
8. Borang Permohonan Penghantaran Pos Laju
9. Borang Permohonan Penyertaan Latihan Anjuran Agensi Luar
10. Borang Permohonan Ke Luar Negara (Urusan Rasmi)
11. Borang Permohonan Ke Luar Negara (Urusan Persendirian
12. Borang Menjalankan Tugas Rasmi Luar Pejabat
13. Borang Pemilihan Waktu Kerja Berperingkat (WBB) / Bulan Ramadhan
14. Borang Permohonan Keluar Waktu Pejabat Urusan Rasmi/Peribadi
15. Borang Pesutima
16. Borang Sijil Cuti Sakit
17. Borang Tabung Amanah
18. Borang Tuntutan Bil Rawatan Bukan Klinik Panel
19. Borang Rayaun Kemasukan Anak Staf
20. Borang Mengikuti Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi ke Luar Negara
21. Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
22 Borang Permohonan Cuti Gantian
23 Borang Permohonan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa CBBPTB
24 Borang Permohonan Cuti Belajar Tanpa Gaji CBTG
25 Borang Permohonan Cuti Sabatikal
26 Borang Permohonan Mengikuti Latihan Profesional
27 Borang Permohonan Pos-Doktoral Sub-Kepakaran
28 Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
29 Borang Nasihat dan Teguran Lisan
30 Lampiran A - Perakuan Tidak hadir Atas Sebab Kecemasan (Word / PDF)
31 Borang Pertukaran Tempat Kerja - Staf Akademik
32 Borang Pertukaran Tempat Kerja - Staf Pentadbiran
33 Borang Tuntutan Pembelian Kasut
34. Borang Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi di Luar Pejabat
 
Finance Division
  Unit Bayaran Amanah
1. Borang Honorarium
2. Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
3. Borang Pemohonan Pendahuluan Pelbagai
4. Borang Pengesahan Kerja Perkhidmatan
5. Borang Tuntutan Mendahulukan Wang
6. Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
7. Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara
8. Justifikasi Kelewatan Tuntutan Perjalanan
9. Lampiran A
10 Kadar Gantian Tambang Teksi
  Unit Bayaran Pengurusan
1. Borang Justifikasi
2. Borang Kebenaran Elaun
3. Borang Pengesahan Kerja Perkhidmatan Lampiran B
4. Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara
  Unit Pengurusan Harta
1. Borang Pelupusan - Nilai Perolehan barang TIDAK MELEBIHI RM50,000 per unit / RM500,000 keseluruhan
2. Borang Pelupusan - Nilai Perolehan barang MELEBIHI RM50,000 per unit / RM500,000 keseluruhan
3. Borang Laporan Teknikal Pelupusan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-16)
4. Laporan Awal Kehilangan
5. Laporan Akhir Kehilangan
6. Surat Pelantikan Pegawai Penyiasat Kehilangan
7. Borang Kad Petak
8. Borang Senarai Aset Di Lokasi (KEW.PA-7)
  Unit Pengurusan Wang
1. Borang Kemunasabahan Harga
2. Borang Pengesahan Kerja Perkhidmatan
3. Borang Perbelanjaan Rasmi
  Unit Perolehan
1. Borang Integriti Pack
2. Senarai Semakan Pemb Terus BPPB1
3. Borang Analisa Teknikal
4. Analisa PT (Bekalan Terkini)
5. Borang GRN Penerimaan Borang
 
Library Division
1. Borang Cadangan Buku
2. Borang Cadangan Terbitan Bersiri
 
Facility Management & ICT Department
  ICT Section
1. Borang Permohonan Komputer
2. Borang Permohonan Geran Komputer melalui https://units.uitm.edu.my/
 
Persatuan Sukan & Kebajikan Kakitangan (PSKK)
1 Borang Keahlian PSKK
 
Persatuan Wanita UiTM (PEWANI)
1 Borang Keahlian Pewani
2 Borang Tabung Kebajikan Pewani
 
Kesatuan Kakitangan Umum Universiti Teknologi MARA (KKUUiTM)
1 Borang Keahlian KKUUITM
2. Borang Tabung Kebajikan KKUUITM
   
Jawatankuasa IT dan Elektronik Negeri (JITEN)
1. Surat Permohonan
2. Borang JITEN
3. Template Spesifikasi JITEN - ICT
4. Template Spesifikasi JITEN - APD