BAHAGIAN DOWNLOAD MASIH DALAM PEMBAIKAN PAUTAN. HARAP BERSABAR

Rector's Office
  Corporate Communication Unit
1. Borang Permohonan Cenderahati
2. Borang Permohonan Pemasangan Kain Rentang
3. Borang Performance Indicator UiTM Cawangan Kedah 2020
  MASMED 
1. Borang Tabung Amanah MASMED
2. Borang Karnival Jualan Konvo 92
3. Borang Tabung Amanah MASMED
 
Academic Affairs Division
1. Borang Permohonan Perjawatan Pensyarah Sambilan Sepenuh Masa (PTFT) UiTM Kedah
2. Borang Kursus Kemahiran Bahasa
3. Borang Permohonan Tempahan Bilik Kuliah
4. Borang Permohonan Pertukaran Pegawai Peperiksaan
5. Borang Pengecualian Pengawasan Peperiksaan
6. Borang Tampal Cuti Sakit
7. Borang Permohonan Penyemakan Semula Kertas Jawapan Peperiksaan
8 Borang Semakan Markah Pemeriksa Kedua
  Unit Penilaian Akademik
1. Borang Semakan Markah Pemeriksa Kedua
2. Senarai Semakan (LIC/RP)
3.  Lampiran 1 Carta Alir Pengendalian Pemeriksa Kedua
4. Garis Panduan Pemeriksa Kedua
5. Pekeliling Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Bilangan 3 Tahun 2019 (Pindaan Garis Panduan Pemeriksa Kedua)
6. Borang Permohonan Pengecualian Tarikh Pengawasan Peperiksaan
7.  Borang Permohonan Pertukaran Pegawai Peperiksaan (Mutual Exchange)
   
 
Students Affairs Division
2. Borang Permohonan Mendapatkan Sijil Penghargaan/ Penyertaan
3. Borang Permohonan Mengadakan Aktiviti Dalaman/ Mesyuarat - Borang B
4. Borang Permohonan Meminjam Peralatan Untuk Aktiviti Kelab/ Persatuan
5. Borang Permohonan Menjadi Staf Resident Kolej (SRK)
6. Borang SKP HEP
7. Borang MDS HEP
8. Borang Tuntutan Bayaran SKP
  Health Unit
1. Borang Pinjaman Peralatan Perubatan
2. Borang Permohonan Perkhidmatan Perubatan
3. Pemohonan Surat Akuan Pelajar (GL)
  Sports Unit
1. Borang Pinjaman Peralatan Sukan (PDF / WORD)
 
Research And Industrial Linkages Division
1. Patent Application Form
2. Borang Tuntutan Perjalan Luar Negara
3. Borang Permohonan Aktiviti Keusahawan
 
Administration Division
1. Borang Permohonan Keluar Waktu Pejabat Urusan Rasmi/Peribadi
2.  Borang Sijil Cuti Sakit
3.  Borang Cuti Bersalin 90 hari
4.  Borang Permohonan Cuti Rehat
5.  Borang Permohonan Cuti Gantian
6.  Borang Permohonan Cuti Sabatikal
7.  Borang Permohonan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa CBBPTB
8.  Borang Permohonan Cuti Belajar Tanpa Gaji CBTG
9.  Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
10. Perakuan Tidak hadir Atas Sebab Kecemasan
11. Borang Menjalankan Tugas Rasmi Luar Pejabat (kemaskini 24/10/2019)
12. Borang Mengikuti Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi ke Luar Negara
13. Borang Permohonan Penyertaan Latihan Anjuran Agensi Luar (kemaskini 15/10/2020)
14. Borang Laporan Menghadiri Program Anjuran Organisasi Luar
15. Borang Permohonan Mengikuti Latihan Profesional
16. Borang Permohonan Pos-Doktoral Sub-Kepakaran
17. Borang Permohonan Ke Luar Negara (Urusan Rasmi)
18. Borang Permohonan Ke Luar Negara (Urusan Persendirian)
19. Borang Kebenaran Untuk Melanjutkan Pelajaran Secara Sambilan Atau Separuh Masa Bagi Staf Akademik & Pentadbiran
20. Borang Permohonan Jawatan Pentadbiran
21. Borang Pertukaran Tempat Kerja - Staf Pentadbiran
22. Borang Pertukaran Tempat Kerja - Staf Akademik
23. Borang Pengesahan Staf, GL, Pinjaman
24. Borang Nasihat dan Teguran Lisan
25. Borang Pemilihan Waktu Kerja Berperingkat / Bulan Ramadhan
26. Borang Permohonan Untuk Melakukan Pekerjaan Luar
27. Borang Tuntutan Bil Rawatan Bukan Klinik Panel
28. Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
29. Borang Tuntutan Pembelian Kasut
30. Borang Tabung Amanah
31. Borang Permohonan Kenderaan
32. Perakuan Kelayakan Kelas Tuntutan Hitungan Batu 
33. Borang Permohonan Penghantaran Pos Laju
34. Borang Rayuan Kemasukan Anak Staf
35. Borang Pesutima
 
Finance Division
  Unit Bayaran Amanah
1. Borang Honorarium
2. Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
3. Borang Pemohonan Pendahuluan Pelbagai
4. Borang Pengesahan Kerja Perkhidmatan
5. Borang Tuntutan Mendahulukan Wang
6. Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
7. Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara
8. Justifikasi Kelewatan Tuntutan Perjalanan
9. Lampiran A
10 Kadar Gantian Tambang Teksi
  Unit Bayaran Pengurusan
1. Borang Justifikasi
2. Borang Kebenaran Elaun
3. Borang Pengesahan Kerja Perkhidmatan Lampiran B
4. Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara
5. Borang Yuran Keahlian Badan Profesional
  Unit Pengurusan Harta
1. Borang Pelupusan - Nilai Perolehan barang TIDAK MELEBIHI RM50,000 per unit / RM500,000 keseluruhan
2. Borang Pelupusan - Nilai Perolehan barang MELEBIHI RM50,000 per unit / RM500,000 keseluruhan
3. Borang Laporan Teknikal Pelupusan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-16)
4. Laporan Awal Kehilangan
5. Laporan Akhir Kehilangan
6. Surat Pelantikan Pegawai Penyiasat Kehilangan
7. Borang Kad Petak
8. Borang Senarai Aset Di Lokasi (KEW.PA-7)
  Unit Pengurusan Wang
1. Borang Kemunasabahan Harga
2. Borang Pengesahan Kerja Perkhidmatan
3. Borang Perbelanjaan Rasmi
4. Borang Permohonan Pendahuluan Wang Runcit
5. Borang Sub Baucer Wang Runcit
  Unit Perolehan
1. Borang Integriti Pack
2. Senarai Semakan Pemb Terus BPPB1
3. Borang Analisa Teknikal
4. Analisa PT (Bekalan Terkini)
5. Borang GRN Penerimaan Borang
 
Library Division
1. Borang Cadangan Buku
2. Borang Cadangan Terbitan Bersiri
 
Facility Management & ICT Department
  ICT Section
1. Borang Permohonan Komputer
2. Borang Permohonan Geran Komputer melalui https://units.uitm.edu.my/
 
Persatuan Sukan & Kebajikan Kakitangan (PSKK)
1 Borang Keahlian PSKK
 
Persatuan Wanita UiTM (PEWANI)
1 Borang Keahlian Pewani
2 Borang Tabung Kebajikan Pewani
 
Kesatuan Kakitangan Umum Universiti Teknologi MARA (KKUUiTM)
1 Borang Keahlian KKUUITM
2. Borang Tabung Kebajikan KKUUITM
   
Jawatankuasa IT dan Elektronik Negeri (JITEN)
1. Surat Permohonan
2. Borang JITEN
   
Unit Zakat Sedekat Wakaf
1 Carta Alir Permohonan Zakat Staf
2 Borang Permohonan Zakat Staf
3 QR Borang Permohonan Zakat Staf