Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof/Tuan/Puan,  

Di dalam menghadapi senario wabak Covid-19, Jabatan Infostruktur, PPII telah mengambil inisiatif untuk menyenaraikan  beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk kemudahan komunikasi dan kolaborasi warga UiTM.

Dimajukan Infografik dan InfoICT Reference Card sebagai rujukan kepada semua staf UiTM bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti mesyuarat di PTJ dilaksanakan secara dalam talian di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini.

Untuk makluman talian 0355442203 hanya boleh dihubungi melalui WhatsApp Call dan WhatsApp Video Call sahaja sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Selain itu, untuk aplikasi melalui Cisco Meeting Server (CMS) hanya boleh digunakan untuk urusan MESYUARAT STAF UiTM sahaja.

Diharapkan dengan inisiatif ini akan dapat membantu pensyarah dan pelajar UiTM meneruskan sesi Pengajaran & Pembelajaran serta melancarkan operasi seharian warga UiTM umumnya.

Maklumat ini juga boleh diakses di https://ppii.uitm.edu.my/main/index.php/ms/perkhidmatan-ict/aplikasi-atas-talian

Sekian, harap maklum