Circullar and Procedures

CIRCULLAR
 1. Vice Cancellor
 2. Registry
 3. Academic
 4. Rector
 5. iLQAM
PROCEDURES
 1. Garis Panduan Mengenai Penggunaan & Pengurusan Sistem  Penasihat Akdemik Secara Online (e-PA)
 2. Prosedur Lapor Diri
 3. Garis Panduan Mengenai Penggunaan & Pengurusan Komputer UiTM Kedah
 4. Paparan Skrin Pautan ke e-Aduan ICT
 5. Permohonan Pembelian Komputer Riba Secara Geran
 6. Proses Kerja & Carta Alir Memohon Cenderahati Korporat UiTM
 7. Proses Kerja & Carta Alir Memuat Naik Banner ke Laman Sesawang UiTM
 8. Proses Kerja & Carta Alir Pemasangan Kain Rentang
 9. Proses Kerja & Carta Alir Permohonan Papan Tanda Tunjuk Arah
 10. Borang Permohonan Komputer
 11. Pelan Tindakan Kecemasan