Penggunaan Perisian di Makmal Melalui Capaian Internet

 

Atas faktor keselamatan ICT, hanya makmal-makmal komputer TERTENTU sahaja dibenarkan untuk diakses melalui Remote Desktop Application tersebut.

PROSES PERMOHONAN:

 1. Permohonan boleh dibuat melalui https://units.uitm.edu.my/aduan_add.cfm di Category “Operasi-Perisian” dan seterusnya Sub Categories mengikut perisian yang perlu digunakan. Permohonan hanya boleh dibuat oleh PENSYARAH sahaja.
 2. Permohonan akan terus diagihkan kepada staf ICT PTJ mengikut PTJ/Kampus pensyarah tersebut ditugaskan.
 3. Tindakan staf ICT PTJ untuk memberi maklum balas kepada pemohon tentang tatacara penggunaan Remote Desktop Application seperti berikut:


TATACARA MUAT TURUN TEAMVIEWER

 1. https://www.teamviewer.com
 2. Klik Download.
 3. Pilih Operating System cth Windows.
 4. Enable Cookies.
 5. Muat turun Teamviewer_setup.exe (open)
 6. How do you want to proceed ---->custom installation
 7. How do you want to use Teamviewer ----->personal/non commercial
 8. Accept-finish
 9. Do you want allow---> Yes
 10. Define personal password (optional). Mohon pastikan katalaluan adalah sama untuk semua PC di makmal.


TATACARA MUAT TURUN ANYDESK

 1. https://anydesk.com/en/downloads
 2. Klik Download.
 3. Pilih Operating System (OS) cth Windows.
 4. Klik 2 kali the downloaded AnyDesk file and AnyDesk will start immediately.
 5. Enter the ID or Alias of the remote device into the field under "Remote Desk.
 6. Klik the green "Connect"-Button and enjoy our fast and simple remote software solution.


PERSEDIAAN TEKNIKAL ICT DI MAKMAL KOMPUTER PTJ

 1. Pastikan makmal komputer yang telah ditetapkan mempunyai perisian teamviewer/anydesk.
 2. Sekiranya terdapat tambahan makmal komputer yang perlu menggunakan perisian teamviewer/anydesk selain daripada yang ditetapkan lebih awal, staf ICT perlu memohon ke Bahagian Keselamatan ICT, Jabatan Infostruktur melalui Sistem UNITS bagi membenarkan polisi penggunaan perisian tersebut.
 3. Merekodkan setiap id Teamviewer/anydesk setiap PC.

 

QUICK LINKS
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah,
Kampus Sungai Petani,
08400 Merbok,
Kedah Darulaman,
Malaysia.

Tel: +604-456 2000
Fax: +604-456 2223

General Inquiry: Corporate Communication Unit
Email: korporatkdh@uitm.edu.my