Pemakluman Terkini SPSS, Matlab, Maple dan ArcGIS

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Untuk makluman, senarai perisian di bawah yang sebelum ini hanya terhad diakses di dalam rangkaian UiTM sahaja , kini telah boleh diakses di luar rangkaian UiTM.

1. Perisian SPSS Ver27\Ver28 : 1,000 lesen
2. Perisian Matlab Ver 2017 : 256 lesen
3. Perisian Maple Ver 2016 : 1,000 lesen
4. Perisian ArcGIS Ver Desktop 10.8.1 : Unlimited lesen

Setiap akses perisian di atas adalah mengunakan konsep concurrent user pada satu-satu masa memandangkan lesen sedia ada adalah terhad seperti yang dinyatakan di atas kecuali perisian ArcGIS.

Sebarang permohonan lesen perisian di atas oleh staf dan pelajar UiTM  boleh dipohon dengan menggunakan sistem bsu.uitm.edu.my.

1. Klik menu Software dan New Software Booking.
2. Lengkapkan maklumat Purpose, Remark dan tekan butang Continue.
3. Klik Add Booking.
4. Pilih State : Selangor, Campus : UiTM Shah Alam, Department :  Pej.Pemb.Infrastruktur & Infostruktur dan Category : Pilihan perisian dan lengkapkan maklumat seterusnya.
5. Klik Submit.

Sebarang pertanyaan sila hubungi 03-55442203/2149 atau aduan ke https://units.uitm.edu.my

Seksyen Perisian
Unit Pengkomputeran Pengguna
Bahagian Operasi ICT
Jabatan Infostruktur