UiTM CIRCULAR

  Pekeliling Naib Canselor

  2021

  1. Bilangan 01 Tahun 2021 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
  2. Bilangan 03 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Proses Pendaftaran Dan Validasi Penerbitan Di Dalam Sistem Penerbitan UiTM
  3. Bilangan 04 Tahun 2021 Pekeliling Pengurusan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Persetujuan (MoA) atau yang setaraf dengannya di Universiti Teknologi MARA
  4. Bilangan 05 Tahun 2021 Pekeliling Kebenaran Keluar Masuk Pelajar Yang Berada Di Dalam Kampus Bagi Mendapatkan Barang Keperluan Atau Perkhidmatan Yang Mendesak Serta Urusan Kecemasan
  5. Bilangan 07 Tahun 2021

  Pekeliling Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0

  -Ralat Pekeliling

  6. Bilangan 08 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Pelajar Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1: 1-14 Jun 2021
  7. Bilangan 09 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Staf Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1: 1-14 Jun 2021
  8. Bilangan 10 Tahun 2021 Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bagi Staf Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD)
  9. Bilangan 11 Tahun 2021 Pekeliling Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa 1,2 dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan
  10. Bilangan 12 Tahun 2021 Pekeliling Dasar Imej dan Identiti Korporat Universiti
  11. Bilangan 13 Tahun 2021 Penerimaan Pakai Surat Edaran JPA Bertarikh 1 Jun 2021 Berkaitan Sumbangan Penjawat Awam Melalui Pengurangan Elaun Dalam Mendepani Pandemik Covid-19

   

  2020

  1. Bilangan 02 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan dan Pencegahan Penularan COVID-19
  2. Bilangan 03 Tahun 2020 Pekeliling Arahan Pemeriksaan Kesihatan bagi Staf dan Pelajar UiTM Yang Menghadiri Perhimpunan Tabligh Di Masjid Seri Petaling KL dan Pembelajaran Secara dalam Talian di UiTM Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
  3. Bilangan 04 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Sesi Penyampaian Dan Pembelajaran Secara Dalam Talian Di Universiti Teknologi MARA Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
  4. Bilangan 05 Tahun 2020 Arahan Penangguhan Seluruh Operasi Perhidmatan UiTM Selaras Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakkan Dan Mengenai Penyampaian Dan Pembelajaran Pelajar
  5. Bilangan 06 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Kawalan Pergerakan Mengenai Hal Ehwal Staf Mulai 18 Mac - 31 Mac 2020 di UiTM
  6. Bilangan 07 Tahun 2020 - Pekeliling Perintah Kawalan Pergerakan Warga Universiti Teknologi MARA
  7. Bilangan 08 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penyampaian dan Penilaian Pembelajaran Termasuk Kokurikulum Berikutan Penularan Wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan
  8. Bilangan 09 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pelaksanaan Pelanjutan Perintah Kawalan PKP Mengenai Hal Ehwal Staf Sehingga 14 April 2020
  9. Bilangan 10 Tahun 2020 - Bayaran Lebih Masa Dan Cuti Gantian Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM) Yang Bertugas Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
  10. Bilangan 11 Tahun 2020 - Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Bagi Pelajar UiTM Dalam Kalangan B40
  11. Bilangan 12 Tahun 2020 - Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Secara One-Off Untuk Pelajar Asasi UiTM Dalam Kalangan B40
  12. Bilangan 13 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengecualian Sewaan Selama Enam Bulan Untuk Premis Di Universiti Teknologi MARA
  13. Bilangan 14 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Dan Ansuran Pecah Kontrak Selama Enam Bulan Di Universiti Teknologi MARA
  14. Bilangan 15 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
  15.  Surat Pemakluman Pindaan Pekeliling Bilangan 15 Tahun 2020 - Pindaan Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
  16.  Surat Pemakluman Pindaan Pekeliling Bilangan 15 Tahun 2020 - Pindaan Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
  17.  Bilangan 17 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
  18.  Bilangan 19 Tahun 2020 - Pekeliling Dasar Pengurusan Hadian dan Tajaan
  19.  Bilangan 20 Tahun 2020 - Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat UiTM
  20.  Bilangan 21 Tahun 2020 - Pekeliling Keberadaan Staf UiTM Dalam Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Dan Pasca PKP
  21.  Bilangan 22 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Penggunaan Aplikasi Mysejahtera Dan Sistem Saringc19UiTM Sebagai Langkah Kawalan Dan Pencegahan Penularan Wabak Covid-19 Di UiTM
  22.  Bilangan 23 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan Dan Pencegahan Penularaan Covid-19 Untuk Warga Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  23.  Bilangan 25 Tahun 2020 - Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi
  24.  Bilangan 26 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA (UiTM) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
  25.  Bilangan 27 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Kepada Pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM) Di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
  26.  Bilangan 28 Tahun 2020 - Pekeliling Penamaan Bangunan Di Universiti Teknologi MARA Shah Alam
  27.  Bilangan 30 Tahun 2020 - Pekeliling Penamaan Bangunan Di Universiti Teknologi MARA Shah Alam
  28.  Bilangan 31 Tahun 2020 - Pekeliling Pengurusan Projek Perundingan Oleh Anak Syarikat Milik Penuh UiTM
  29.  Bilangan 32 Tahun 2020 - Pekeliling Pengurusan Penggunaan Pelekat Kenderaan Universiti Teknologi MARA
       
  30.  Bilangan 33 Tahun 2020 - Pekeliling Garis Panduan Strategi Bajet Universiti Teknologi MARA Tahun 2021