Pekeliling Naib Canselor
  1. Bilangan 02 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan dan Pencegahan Penularan COVID-19
  2. Bilangan 03 Tahun 2020 Pekeliling Arahan Pemeriksaan Kesihatan bagi Staf dan Pelajar UiTM Yang Menghadiri Perhimpunan Tabligh Di Masjid Seri Petaling KL dan Pembelajaran Secara dalam Talian di UiTM Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
  3. Bilangan 04 Tahun 2020 - Pekeliling Naib Canselor Bilangan 04 Tahun 2020: Arahan Pelaksanaan Sesi Penyampaian Dan Pembelajaran Secara Dalam Talian Di Universiti Teknologi MARA
  Sepanjang Penularan Wabak COVID-19
  4. Bilangan 05 Tahun 2020 Arahan Penangguhan Seluruh Operasi Perhidmatan UiTM Selaras Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakkan Dan Mengenai Penyampaian Dan Pembelajaran Pelajar
  5. Bilangan 06 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Kawalan Pergerakan Mengenai Hal Ehwal Staf Mulai 18 Mac - 31 Mac 2020 di UiTM
  6. Bilangan 07 Tahun 2020 - Pekeliling Perintah Kawalan Pergerakan Warga Universiti Teknologi MARA
  7. Bilangan 08 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penyampaian dan Penilaian Pembelajaran Termasuk Kokurikulum Berikutan Penularan Wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan
  8. Bilangan 09 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pelaksanaan Pelanjutan Perintah Kawalan PKP Mengenai Hal Ehwal Staf Sehingga 14 April 2020
  9. Bilangan 10 Tahun 2020 - Bayaran Lebih Masa Dan Cuti Gantian Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM) Yang Bertugas Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
  10. Bilangan 11 Tahun 2020 - Pekeliling Naib Canselor Bilangan 11 Tahun 2020: Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Bagi Pelajar UiTM Dalam Kalangan B40
  11. Bilangan 12 Tahun 2020 - Pekeliling Naib Canselor Bilangan 12 Tahun 2020: Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Secara One-Off Untuk Pelajar Asasi UiTM Dalam Kalangan B40
  12. Bilangan 13 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengecualian Sewaan Selama Enam Bulan Untuk Premis Di Universiti Teknologi MARA
  13. Bilangan 14 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Dan Ansuran Pecah Kontrak Selama Enam Bulan Di Universiti Teknologi MARA
  14. Bilangan 15 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
  15.  Bilangan 17 Tahun 2020 - Pekeliling Naib Canselor Bilangan 17 Tahun 2020: Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)